Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kaihdin Rauma Oy
Syväraumankatu 6
26100 Rauma
y - tunnus 6707085-9

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tuuli Tunturi 040 961 2277
tuuli.kaihdinliike@gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakas- ja laskutusrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot sekä tiedot aikaisemmista tilauksista. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Asiakkaan yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon ja laskutukseen.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käyttö

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Yritys käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Henkilötietoja vastaanottavat yrityksemme työntekijät, kuljetusyritys, joka (harvoin) kuljettaa tavarat asiakkaalle suoraan, tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpitomme, tilitarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme. Emme käytä tietoja suoramarkkinointiin emmekä markkina – tai mielipidetutkimuksia varten, ainoastaan asiakkuuden hoitoon.
Rekisteröidyllä on oikeus tulla kokonaan unohdetuksi. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.
Voimme luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.
Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme ostajalle.
Emme siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkistaa itseäsi koskevat tiedot ja mihin niitä on käytetty, muuttaa niitä tai pyytää niiden poistamista. Toimitamme pyytämäsi tiedot sinulle viikon sisällä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista. Asiakasrekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9,00521 Helsinki
www.tietosuoja.fi

Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:
Kaihdn Rauma Oy
Syväraumakatu 6
26100 Rauma

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esimerkiksi, jos tiedot rekisterissä ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin yhteyshenkilölle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

7 vuotta sähköpostissa, kirjanpitoaineistossa sekä asiakasrekisterissä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastapahtumissa kerättävät manuaaliset yhteystiedot ja asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan työntekijöillä on oikeus käsitellä tallennettuja asiakastietoja.